Privatumo politika

Gorenje GSI uzņēmums apņemas nodrošināt pienācīgu Datu Subjekta personas datu konfidencialitātes, pieejamības un integritātes līmeni, izmantojot uzņēmuma tīmekļa pakalpojumus un risinājumus.

Savākto Personas Datu apstrāde tiek veikta, ievērojot pienācīgus fiziskus un loģiskus drošības pasākumus. Ja personas datus savāc un apstrādā pēc Datu Subjekta piekrišanas, datu apstrāde tiek īstenota tik ilgi, kamēr Datu Subjekts nav informējis uzņēmumu par nepārprotamu piekrišanas atcelšanu.

Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm.

Piekļuvi personas datiem apstiprina uzņēmums Gorenje GSI, un dati ir pieejami tikai attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem. Uzglabāto personas datu apstrādei netiek pielietotas automatizētas apstrādes metodes un datu profilēšana.

Ja jums rodas papildu jautājumi attiecībā uz personas datu kontroli un apstrādi, jūs varat nosūtīt mums vēstuli uz sekojošo e-pasta adresi: gdpr(at)gorenje.com.

Gadījumā, ja konstatējat personas datu ļaunprātīgu izmantošanu, kas ir saistīta ar uzņēmuma Gorenje GSI īstenoto personas datu apstrādi un kontroli, jūs varat sazināties ar Personas Datu kompetento iestādi.